سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The Third National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی