دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، دی ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی