دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

Twelfth National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی