دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، مرداد ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

10th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی