نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، فروردین ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

9th National Conference on Modern Research in Chemical Science and Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی