هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، تیر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The 7th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی