پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The 5th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی