هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 18th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک