هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، بهمن ماه 96

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.


 

محورهای کنفرانس:

۱. حمل‌و‌نقل همگانی

۲. سیستم های حمل و نقل هوشمند

۳. برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

۴. ایمنی ترافیک

۵. حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار

۶. مهندسی ترافیک

۷. اقتصاد حمل‌و‌نقل

۸. مدیریت سیستم‌های حمل‌ و نقل و ترافیک

۹. آموزش ترافیک

۱۰. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک 

۱۱. حمل و نقل غیر موتوری

۱۲. طراحی هندسی معابرمقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک