پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه 94

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 حمل‌و‌نقل همگانی

- طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی

- تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

- معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

- بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند 

- سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

- مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند

- سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی

- مدیریت وقایع اورژانسی

- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

- سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

- ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش

- سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

- همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

- محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

- زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

- سیستم های هوشمند دستیار راننده

- معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

- استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

- ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

- سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

- مدیریت هوشمند ترافیک

- اطلاع‌رسانی هوشمند

- وسایل نقلیه هوشمند

-سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند

- سیستم‌های امنیتی هوشمند

- سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری

- سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه

- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

- مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل

- مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل

- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین

- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا

- بررسی ساختارهای شهری

- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

 ایمنی ترافیک

- تحلیل اقتصادی تصادفات

- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

- ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

- روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر

- ممیزی ایمنی راه

- شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل

- بررسی رفتار رانندگان

- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری

- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار

- پیاده محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار

- توسعه دوچرخه‌سواری

- مصرف سوخت

- آلودگی هوا و آلودگی صوتی

- حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری

- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار

- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

 مهندسی ترافیک

- مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده

- عارضه‌سنجی ترافیک

- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه

- مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

 اقتصاد حمل و نقل

- ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل

- قیمت‌گذاری معابر شهری

- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

- مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی

- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

 مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

- مدیریت کاربری زمین

- مدیریت پارکینگ

- مدیریت محوطه‌های کارگاهی

- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

- بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل

 آموزش ترافیک

- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

- جامعه‌شناسی در ترافیک

- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

- تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

 قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری

- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری

- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 طرح هندسی معابر

- علائم افقی و عمودی در معابر

- کنترل و مدیریت دسترسی ها

- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

حمل و نقل غیرموتوری

- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوریمقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک