سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۳۹۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک