یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۰

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

پوستر یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران