نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

9th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

پوستر نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران