هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، اسفند ماه ۱۳۸۵

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

7th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران