هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

8th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران