دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه ۱۳۹۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک