سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، اسفند ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

The 13th International Conference on Tourism, Culture and Art

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر