دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، دی ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

The 10th international conference on tourism, culture and art

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر