هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

8th International Conference on Tourism, Culture and Art

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر