ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، خرداد ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

6th International Conference on Tourism, Culture and Arts

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر