یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

The 11th international conference on tourism, culture and art

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر