دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

Second International Conference on Tourism, Culture and Art

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر