نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، تیر ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

8th International Conference on Tourism, Culture and Art

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر