سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، اسفند ماه ۸

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

Third International Conference on Tourism, Culture and the Arts

پوستر سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.


سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر