سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

Third International Conference on Tourism, Culture and the Arts

پوستر سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر