هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، مهر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

Seventh International Conference on Tourism, Culture and Arts

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر