سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

Thirteenth International Conference on Psychology and Social Sciences

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی