سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه 97

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

Thirteenth International Conference on Psychology and Social Sciences

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط شرکت همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

روان شناسی عمومی
روانشناسی رشد ،روانشناسی تجربی،روانشناسی تربیتی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی فیزیولوژیک،روانشناسی احساس و ادراک،روانشناسی یادگیری، روان سنجی،شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )، روانشناسی مشاوره و راهنمایی،روانشناسی هوش و سنجش هوش ،روانشناسی پویایی گروه،روانشناسی کودکان استثنایی،روانشناسی جنایی، نوروپسیکولوژی

روانشناسی اجتماعی
روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان،روان شناسی اجتماعی و دین،روان شناسی شهری و محیط،شناخت اجتماعی،روان شناسی اجتماعی در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعی،گروه های اجتماعی

روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی، فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی،آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان، روانشناسی مرضی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روانی، روانشناسی یادگیری

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
بهداشت روانی و پیشگیری، ناکامی، تعارض و فشار روانی، جو عاطفی خانواده، رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک، پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی، سبب شناسی اختلال وسواس فکری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، اختلال در شخصیت، مبانی زیستی عصبی رفتار، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، الگوهای فکری در روانشناسی کار، رهبری و مدیریت گروه، الگوسازی رفتاری، هوش هیجانی EQ، نارسایی های ذهنی، اختلالات یادگیری، کودکان استثنایی، خانواده و زوج درمانی، اضطراب، مدیریت استرس، بلوغ و بحرانهای آن، روانشناسی تحول، تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار، سایکوسوماتیک، تاثیر روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراک، بارش مغزی و تفکر خلاق، تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار، گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار، تفکر منطقی، علم النفس، ایدئولوژی رفتار، تاثیر رسانه های غربی بر رفتارو سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه رفتار

رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
رفتار فرد:ماهیت رفتار سازمانی ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مبانی رفتار فردی ، ادراک و تصمیم گیری فردی ، ارزشها
رفتار گروه:.مبانی رفتار گروهی ، درک تیم ، ارتباطات ، رهبری ، قدرت و سیاست ، تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
رفتار سازمانی:مبانی ساختار سازمانی ، تکنولوژی، طراحی شغل و تنش کاری ، منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها ، فرهنگ سازمانی ،تغییر و تحول سازمانی 
رفتاردرعلوم سیاسی و اجتماعی:رفتار سیاسی، مردم شناسی رفتار، جامعه شناسی رفتار، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، نفوذ اجتماعی، کنترل سیاسی، کنترل اجتماعی، روان‌شناسی و سیاست، شخصیت و سیاست، ریخت‌ها و رگه‌های شخصیت و سیاست، سیاست و هویت، افکار عمومی، تبلیغات، شایعه، روان‌شناسی مکاتب سیاسی، شخصیت و سیاست خارجی و سایر موضوعات مطروحه در علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه رفتار
رفتارزیست محیطی وکشاورزی:رفتارهای خرده فرهنگ ها و محیط زیست، رفتار رسانه ای و محیط زیست، نقش دانش محیط زیستی در رفتار خانواده ها با محیط زیست، جامعه شناسی رفتار زیست محیطی، نقش آموزه های دینی در رفتار محیط زیستی جامعه، نقش صدا و سیما در تبیین رفتارهای زیست محیطی جامعه،  دولت ها، توسعه و رفتار زیست محیطی، تاثیر دانش محیط زیست در رفتار مدیران نسبت به محیط زیست، رابطه  دانش در رفتارهای محیط زیستی مردم، دانش محیط زیستی و رفتار زنان با محیط زیست، رفتارشناسی  دولت ها  با مقوله محیط زیست، نقش دانش محیط زیست در جلب رفتارهای مشارکتی مردم، رابطه بین فقر اقتصادی و رفتارهای محیط زیستی

محورهای جامعه شناسی
•    جامعه شناسی نظری-مفهومی
•    مفاهیم جامعه شناسی
•    نظریه های جامعه شناسی
•    تفکر نظری در جامعه شناسی
•    فلسفه و علوم اجتماعی
•    نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
•    جامعه شناسی نوین
•    روش شناسی علوم اجتماعی
•    آسیب شناسی اجتماعی
•    انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
•    آسیب های اجتماعی
•    هنجارهای اجتماعی
•    جامعه شناسی اعتیاد
•    رفاه اجتماعی
•    جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
•    فقر، رفاه و طرد اجتماعی
•    جامعه شناسی سلامت و پزشکی
•    جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
•    جنسیت و خانواده
•    جامعه شناسی فرهنگی
•    جامعه شناسی ادبیات
•    جامعه شناسی دین
•    جامعه شناسی فرهنگ
•    جامعه شناسی هنر
•    جامعه شناسی آموزش و پرورش
•    جامعه شناسی تعلیم و تربیت
•    جامعه شناسی سیاسی
•    جامعه شناسی تاریخی
•    جامعه شناسی توسعه
•    جامعه شناسی کشاورزی
•    جامعه شناسی سازمان های مدرن
•    جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

محورهای مدیریت آموزشی

•    مدیریت آموزش
•    اصول مدیریت آموزشی
•    مدیریت آموزش عمومی
•    کارکردهای مدیریت آموزشی
•    الزامات مدیریت آموزشی
•    فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
•    سیاستگذاری آموزشی
•    مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
•    نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
•    ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
•    جامعه شناسی آموزش
•    اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی
•    سازمان های آموزشی
•    تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
•    مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
•    استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
•    آموزش و بهسازی منابع انسانی
•    مدیریت مالی سازمان های آموزشی
•    مدیریت آموزش کارکنان
•    عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
•    سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
•    تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
•    ویژگی های محیط های آموزشی
•    مدیریت آموزشی تطبیقی
•    نظام های نوین آموزشی
•    نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
•    کیفیت آموزشی
•    سنجش کیفیت آموزشی
•    سنجش اثربخشی آموزشی
•    اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
•    برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
•    فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
•    کلاس های غیرمتعارفمقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی