دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه 97

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

12th International Conference On Psychology& Sociology

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط شرکت همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.


روان‌شناسی علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد.علم روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روان‌شناسان زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روان‌شناسی بکار می‌گیرند. روان‌شناسی علمی فراشاخهای است؛ غیر قابلِ مشاهده بودنِ موضوع این علم ـ یعنی ذهن و روان ـ و انتزاعی بودن مفاهیم آن، دلیل شباهت این علم به علوم انسانی است؛ اما از سوی دیگر مطالعه به «روش علمی»، و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روان‌شناسی را به دایرهٔ علوم تجربی می‌کشاند؛ همچنین عقیده و دیدگاه روان‌شناس نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار مأثر است، لذا از این جنبه نیز، روان‌شناسی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روان‌شناسی را حقیقتاً آمیزه‌ای منحصربه‌فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست.

دبیرخانه کنفرانس بین المللی  روان شناسی و علوم اجتماعی  با توجه به این  مهم و نیز نقش و جایگاه حرفه و رشته روان شناسی و علوم اجتماعی، ،تصمیم به برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی در تاریخ 21آبان ماه 1397 با موضوع محوری روان شناسی و علوم اجتماعی  دارد. با توجه به نقش فعالیتها و تولیدات علمی و پژوهشی در پیشبرد همه جانبه روان شناسی و علوم رفتاری از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقمندان محترم در حوزه روان شناسی و علوم اجتماعی، درخواست میشود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، پس از ثبت نام در وبسایت کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات و موارد درخواستی به دبیرخانه اقدام فرمائید.مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی