نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۶

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

9th International Conference On Psychology& Sociology

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی