هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

8th International Conference of Psychology and Sociology

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی