هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۵

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

7th International Conference of Psychology and Sociology

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی