دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

10th International Conference On Psychology& Sociology

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی