سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه 94

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

محورهای روانشناسی

روان شناسی عمومی
روانشناسی رشد ،روانشناسی تجربی،روانشناسی تربیتی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی فیزیولوژیک،روانشناسی احساس و ادراک،روانشناسی یادگیری، روان سنجی،شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )، روانشناسی مشاوره و راهنمایی،روانشناسی هوش و سنجش هوش ،روانشناسی پویایی گروه،روانشناسی کودکان استثنایی،روانشناسی جنایی، نوروپسیکولوژی،ارزشیابی شخصیت،تفکروزبان،اختلالات­ یادگیری،روانشناسی ­بازی،روانشناسی­ مدیریت،آسیب­ شناسی­ اجتماعی،­اعتیاد­(­سبب­شناسی­ و­درمان­)،­­روش­های ­مطالعه­در­روانشناسی­ و­­سایر موضوعات مرتبط

 روانشناسی اجتماعی

روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان،روان شناسی اجتماعی و دین،روان شناسی شهری و محیط،شناخت اجتماعی،روان شناسی اجتماعی در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعی،گروه های اجتماعی
 
روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی، فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی،آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، روانشناسی مرضی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روانی، روانشناسی یادگیری، روان درمانی،­مسائل­ روانشناسی ­بالینی­،­و­سایر­موضوعات­ مرتبط

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی

بهداشت روانی و پیشگیری، ناکامی، تعارض و فشار روانی، جو عاطفی خانواده، رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک، پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی، سبب شناسی اختلال وسواس فکری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، اختلال در شخصیت، مبانی زیستی عصبی رفتار، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، الگوهای فکری در روانشناسی کار، رهبری و مدیریت گروه، الگوسازی رفتاری، هوش هیجانی EQ، نارسایی های ذهنی، اختلالات یادگیری، کودکان استثنایی، خانواده و زوج درمانی، اضطراب، مدیریت استرس، بلوغ و بحرانهای آن، روانشناسی تحول، تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار، سایکوسوماتیک، تاثیر روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراک، بارش مغزی و تفکر خلاق، تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار، گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار، تفکر منطقی، علم النفس، ایدئولوژی رفتار، تاثیر رسانه های غربی بر رفتارو سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در حوزه رفتار

 رفتار در علم مدیریت و اقتصاد

رفتار فرد:

 ماهیت رفتار سازمانی ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مبانی رفتار فردی ، ادراک و تصمیم گیری فردی ، ارزشها،   نگرش ها­ و رضایت شغلی ، مفاهیم اصلی انگیزش ،. انگیزش: مفاهیم و کاربردها

رفتار گروه:

.مبانی رفتار گروهی ، درک تیم ، ارتباطات ، رهبری ، قدرت و سیاست ، تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی

رفتار سازمانی:

مبانی ساختار سازمانی ، تکنولوژی، طراحی شغل و تنش کاری ، منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها ، فرهنگ سازمانی ،تغییر و تحول سازمانی ، روش تحقیق در رفتار سازمانی

رفتار­در­علوم­ سیاسی ­و­اجتماعی

رفتار سیاسی، مردم شناسی رفتار، جامعه شناسی رفتار، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، نفوذ اجتماعی، کنترل سیاسی، کنترل اجتماعی، روان‌شناسی و سیاست، شخصیت و سیاست، ریخت‌ها و رگه‌های شخصیت و سیاست، سیاست و هویت، افکار عمومی، تبلیغات، شایعه، روان‌شناسی مکاتب سیاسی، شخصیت و سیاست خارجی و سایر موضوعات مطروحه در علوم سیاسی و اجتماعی در حوزه رفتار

رفتار­زیست ­محیطی ­و­کشاورزی

رفتارهای خرده فرهنگ ها و محیط زیست، رفتار رسانه ای و محیط زیست، نقش دانش محیط زیستی در رفتار خانواده ها با محیط زیست، جامعه شناسی رفتار زیست محیطی، نقش آموزه های دینی در رفتار محیط زیستی جامعه، نقش صدا و سیما در تبیین رفتارهای زیست محیطی جامعه،  دولت ها، توسعه و رفتار زیست محیطی، تاثیر دانش محیط زیست در رفتار مدیران نسبت به محیط زیست، رابطه  دانش در رفتارهای محیط زیستی مردم، دانش محیط زیستی و رفتار زنان با محیط زیست، رفتارشناسی  دولت ها  با مقوله محیط زیست، نقش دانش محیط زیست در جلب رفتارهای مشارکتی مردم، رابطه بین فقر اقتصادی و رفتارهای محیط زیستی، سرمایه های اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی، نقش سازمان های غیر دولتی در رفتارهای محیط زیستی جامعه، دانش محیط زیست و رفتار مسئولیت پذیرانه مردم نسبت به محیط زیست، رفتار متولیان محیط زیست با جایگاه محیط زیست طبیعی نسبت محیط زیست طبیعی، متغیر های رفتاری در محیط زیست، دانش عینی و واقعی و تاثیر آن در رفتارهای زیست محیطی، جایگاه و رابطه دانش و رفتار محیط زیستی  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران، رابطه بین سطح تحصیلات و رفتار محیط زیستی، جایگاه دانش محیط زیست در علوم دانشگاهی و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محیط زیست، کشاورزان و رفتار محیط زیستی، رابطه بین دانش و رفتار محیط زیستی صنعتگران، مسائل زیست محیطی بین المللی و رفتار دولت ها و سایر موضوعات مطروحه در حوزه محیط زیستی

 

محورهای جامعه شناسی

جامعه شناسی نظری-مفهومی
  •   مفاهیم جامعه شناسی
  •   نظریه های جامعه شناسی
  •   تفکر نظری در جامعه شناسی
  •   فلسفه و علوم اجتماعی
  •   نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
  •   جامعه شناسی نوین

روش شناسی علوم اجتماعی
  •   روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی
  •   انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
  •   آسیب های اجتماعی
  •   هنجارهای اجتماعی
  •   جامعه شناسی اعتیاد

رفاه اجتماعی
  •   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعی

جامعه شناسی سلامت و پزشکی
  •   جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی ارتباطات
  •   جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جنسیت و خانواده
  •   جامعه شناسی خانواده
  •   جامعه شناسی جنسیت


جامعه شناسی فرهنگی
  •   جامعه شناسی ادبیات
  •   جامعه شناسی دین
  •   جامعه شناسی فرهنگ
  •   جامعه شناسی معرفت
  •   جامعه شناسی هنر
  •   جامعه شناسی آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسی تعلیم و تربیت
  •   جامعه شناسی حقوق
  •   جامعه شناسی علم و فناوری

جامعه شناسی سیاسی
  •   جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی تاریخی
  •   جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی توسعه
  •   جامعه شناسی توسعه روستایی
  •   جامعه شناسی کشاورزی
  •   جامعه شناسی جهان سوم
  •   جامعه شناسی سازمان های مدرن
  •   جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

جامعه شناسی شهری
  •   جامعه شناسی شهری
محورهای مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی
-        اصول مدیریت آموزشی
-        مدیریت آموزش عمومی
-        مدیریت آموزش عالی
-        کارکردهای مدیریت آموزشی
-        الزامات مدیریت آموزشی
-        فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
-        سیاستگذاری آموزشی
-        مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
-        نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
-        نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
-        رهبری آموزشی
-        ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
-        جامعه شناسی آموزش
-        روش های نوین آموزشی
-        اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی

سازمان های آموزشی

-        تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
-        مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
-         استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
-        آموزش و بهسازی منابع انسانی
-        مدیریت مالی سازمان های آموزشی
-        مدیریت آموزش کارکنان
-        عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
-        سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
-        الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
-        اصول مدیریت عمی در سازمان های آموزشی
-        تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
-        تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
-        ویژگی های محیط های آموزشی
-         مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
-         مدیریت آموزشی تطبیقی
-         نظام های نوین آموزشی
-         نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
-         روش های فعال یاددهی و یادگیری

کیفیت آموزشی

-         راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
-         مدیریت کیفیت آموزش
-         سنجش کیفیت آموزشی
-         سنجش اثربخشی آموزشی
-         سنجش محتوای آموزشی
-         تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
-         اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
-         ارزیابی مدرسین
-         برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت

فناوری آموزشی

-         فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
-         کلاس های غیرمتعارف
-         فناوری های نوین آموزشیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی