یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

11th International Conference On Psychology& Sociology

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايشگران مهر اشراق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی