دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تیر ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The 12th National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار