ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Sixth Global Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار