دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تیر ماه ۱۳۹۹

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The 10th National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزش عالي بينالود مشهد-مركز مطالعات و تحقيقات علوم فنون بنيادين در جامعه - مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار