یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، تیر ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

Eleventh International Conference on Law and Justice

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی