یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی، تیر ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی

Eleventh International Conference on Law and Justice

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی

یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی