نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، بهمن ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

9th International Conference on Law and Justice

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی