سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

Third International Conference on Legal and Judicial Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی