هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، آبان ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

8th International Conference on Law and Justice

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی