چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

4th International Conference on Legal and Judicial Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی