هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، تیر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

Seventh International Conference on Law and Justice

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی