دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

10th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی