دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی

10th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی

دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی