ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

6th International Conference on Legal and Judicial Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی