پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، آبان ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

Fifth International Conference on Legal and Judicial Studies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی