دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

Twelfth International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی