دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

Second International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،آكادمي بين المللي علوم گرجستان -دانشگاه پيام نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی