یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

Eleventh International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی