کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018)، تیر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018)

International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018)

کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018) در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط ،آكادمي بين المللي علوم گرجستان -دانشگاه پيام نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2018)