کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)، تیر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)

International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)

کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸) در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط ،آكادمي بين المللي علوم گرجستان -دانشگاه پيام نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)