هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

7th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی